Pálava - Děvín Peak Pálava - Děvín Peak Jan Miklín 1
Lednice-Valtice Complex Lednice-Valtice Complex Jan Miklín 2
Pálava - Sirotší hrádek Pálava - Sirotší hrádek fotobanka CzechTourism 3
Pálava - Dívčí hrady Pálava - Dívčí hrady Jan Miklín 4
Mikulov - Svatý kopeček Mikulov - Svatý kopeček Ladislav Renner 5
Pálava - Dolní Věstonice Pálava - Dolní Věstonice Jan Miklín 6
Pálava - Dolní Věstonice Pálava - Dolní Věstonice Jan Miklín 7
Venus of Dolní Věstonice Venus of Dolní Věstonice fotobanka CzechTourism 8
Pálava - Mikulov Pálava - Mikulov Ladislav Renner 9
Pálava - Mikulov Pálava - Mikulov Jan Miklín 10
 

帕拉瓦生物圈保护区

发现帕拉瓦 – 被阳光亲吻的地方

在地球上的某些地方,您会自然地感到好像身在天堂。位于摩拉维亚南部地区的帕拉瓦城无疑就是这样一个地方。 它也被列为了联合国教科文组织的自然生态保护区。在这美丽的地方有白色的岩石,开满鲜花的草场,低地森林,中世纪城堡的废墟,明镜一般的湖泊,以及阳光普照的葡萄园。这里是捷克共和国气候最温暖的地方,非常适宜远足,骑车,水上运动和野炊。

地址

Náměstí 32, 692 01 Mikulov

GPS: 48.829335, 16.671271

电话

+420 519 510 585

palava@nature.cz

www.palava.nature.cz

更多信息

www.dolnimorava.org
www.mikulov.cz

九月 9, 2016九月 11, 2016

Mikulov

南摩拉维亚地区赏心悦目的米库洛夫小镇,欢迎您来参加持续三日的葡萄收获节!
南摩拉维亚地区赏心悦目的米库洛夫小镇,欢迎您来参加持续三日的葡萄收获节!
十二月 2, 2016十二月 4, 2016

Slavkov u Brna

为纪念奥斯特利茨战役,每年都会举行重演和城堡巡游,还有拿破仑和弥撒。
为纪念奥斯特利茨战役,每年都会举行重演和城堡巡游,还有拿破仑和弥撒。
六月 16, 2016十月 30, 2016

Brno

让自己沉醉于围绕双年展展开的活动,并在特别的设计电车上游览布尔诺吧!
让自己沉醉于围绕双年展展开的活动,并在特别的设计电车上游览布尔诺吧!
 

住宿