Vyšehrad - St. Martin Rotunda Vyšehrad - St. Martin Rotunda Martin Mařák 1
Petřín Petřín 2
Lesser Quarter Lesser Quarter © City of Prague 3
Church of St. Nicholas - interior Church of St. Nicholas - interior 4
Vyšehrad Vyšehrad © City of Prague 5

布拉格的神话和传说

神奇布拉格的神话和传说

鹅卵石铺就的街道、发光路灯弥漫的长影、风中飘飘的彩色树叶以及哥特式教堂黑暗的轮廊,即为千年历史悠久的富于不计其数的神话和传说之城。跟随神话中的人物和妖魔走向的伏尔塔瓦河上城市的神奇地方。

 

住宿