rejestracja

Password strength:
 
 


 Security code
Warunki Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych przez organizację pożytku publicznego (cz. příspěvková organizace) ČCCR - CzechTourism, z siedzibą: Vinohradská 46, 120 41 Praga 2, do czasu pisemnego (lub elektronicznego) wycofania zgody na przetwarzanie. Jestem świadomy/a, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych mam prawo dostępu do swoich danych, prawo do zwrócenia się do administratora o wyjaśnienia, prawo do edycji, zablokowania, uzupełnienia lub usunięcia danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób automatyczny i ręczny przez upoważnionych pracowników ČCCR - CzechTourism, w zakresie i w celach objętych udzieloną zgodą. Moja zgoda ma charakter dobrowolny na podstawie powyższego pouczenia.