Miejsce pielgrzymek

Święty Pagórek pod Mikulovem

Gdy wejdziesz na Święty Pagórek położony nad Mikulovem i spojrzysz w dół na miasto oraz zamek pod sobą, może się zastanowisz, dlaczego mieszkańcy miasta wybudowali zamek, który miał chronić rozległą okolicę na niższym Zamkowym Wzgórzu a nie właśnie tutaj.

Do dnia dzisiejszego nikt nie znalazł odpowiedzi na to pytanie, podobnie jak i tajemnicą owiana jest przeszłość miasta oraz jego nazwa.

Początkowo wzgórze nazywano Tanzberg – Tańcząca Góra. Według legend miejsce to ma przypominać pogańskie obrzędy taneczne związane z kultem płodności i urodzaju. Ale inne legendy głoszą, że w noc Walpurgii tańczyły tu na sabatach przy blasku ogniska czarownice.

Przeszłość wzgórza może być jakakolwiek, ale faktem zostaje, że w XVII wieku doszło do zmiany jego nazwy z mocy kardynała Františka Dietrichsteina. Jako wyraz wdzięczności dla Boga za przezwyciężenie epidemii moru z 1622 roku kazał na zboczu wzgórza umieścić drogę krzyżową a na jego szczycie postawić kaplicę św. Sebastiana. W ten sposób kardynał chciał też chyba wymazać wspomnienia dawnych obrzędów pogańskich. W samym Mikulovie, obok klasztoru kapucynów kazał z tej okazji wybudować również kaplicę loretańską, będącą kopią włoskiego Santa Casa, nad którą w latach 50–tych XVII wieku dobudowano kościół pod wezwaniem św. Anny. Dumą kościoła stała się też rzeźba Czarnej Madonny, o której z dnia na dzień zaczęły krążyć legendy, opiewające jej cudowną moc uzdrawiania. Do miasta zaczęły przybywać zastępy spragnionych uzdrowienia pielgrzymów, dla których wybudowano kompleks domów a skarbiec znajdujący się w sąsiedztwie kościoła, do którego majętniejsi pątnicy przynosili dary, szybko się zapełniał.

Grobowiec rodu Dietrichsteinów
więcej

Photo: Święty Pagórek pod Mikulovem (© Lubomír Stiburek), Pielgrzymka na Święty Pagórek pod Mikulovem (© město Mikulov)

 

Święty Pagórek to magiczne miejsce. Sprawia to zapewne wyjątkowość tutejszej natury – samo miejsce jest chronionym rezerwatem przyrody, w którym występują rzadkie gatunki roślin i zwierząt – z architekturą sakralną i z widokami daleko w głąb regionu. I chyba każdy, kto kiedyś wspiął się aż pod kaplicę św. Sebastiana potwierdzi, że z tego miejsca zyskuje się pewną wyjątkową wewnętrzną perspektywę i spokój. Coroczna okazja do utwierdzenia się w tym przeżyciu nadarza się w pierwszą niedzielę września, gdy Wzgórze ożywa podczas tradycyjnej Pielgrzymki Maryjnej. Dziewczęta i chłopcy w strojach ludowych, dzieci, starzy i młodzi wspólnie wędrują przez czternaście stacji najstarszej w Republice Czeskiej drogi krzyżowej, aby wziąć udział w pobożnej drodze do kaplicy św. Sebastiana. Razem z nimi, co roku na szczyt wzgórza jest też wnoszona kopia Czarnej Madonny loretańskiej. Tradycja jest datowana od 1865 roku i od tego czasu została przerwana tylko raz, w czasie II wojny światowej.

Czarna Madonna
więcej

Mikulov

Twoje ulubione