Klasztor Cystersów Vyšší Brod

Vyšší Brod – Klasztor Cystersów
14. 5. 2013

Klasztor Vyšší Brod – ośrodek kultu religijnego w południowych Czechach

Podczas spaceru lub przejażdżki po malowniczych okolicach wokół zbiornika wodnego Lipno należy koniecznie wstąpić do klasztoru w Vyšším Brodzie, ważnego południowoczeskiego obiektu sakralnego, którego tradycje sięgają połowy XIII wieku. Pierwsi mnisi przybyli tu z Austrii, z klasztoru cysterskiego Wilhering pod Linzem, obecnie także żyje tutaj niewielkie zgromadzenie. Z myślą właśnie o tym miejscu nieznany malarz pracujący na dworze cesarza Karola IV stworzył znany gotycki obraz Madonny vyšebrodskiej oraz cykl malowideł na deskach. W kościele klasztornym można zobaczyć stworzony przez dwóch tutejszych zakonników precyzyjny system wczesnobarokowego ołtarza o konstrukcji umożliwiającej łatwą wymianę obrazu w ołtarzu cztery razy w roku. Godna uwagi jest także barokowa, bogato zdobiona biblioteka.

Twoje ulubione