Zamek Sovinec

Sovinec
7. 5. 2013

Zamek Sovinec – miejsce o wielu obliczach

Na występie skalnym wśród malowniczych wzgórz Niskiego Jesionika ( Nízký Jeseník) wznosi się dumnie zamek Sovinec, który na przestrzeni stuleci był areną pełnej sprzeczności czeskiej historii. Powstała o sto lat wcześniej budowla stała się w XV wieku ważną husycką warownią. Po raz kolejny zamek znalazł się w niebezpieczeństwie podczas wojny trzydziestoletniej, kiedy to nawet potężne obwarowania nie zatrzymały ataku wojsk szwedzkich pod dowództwem generała Torstensona. Mimo tego dziś Sovinec może pochwalić się najlepiej zachowanymi w Czechach obwarowaniami z okresu wojny trzydziestoletniej. W czasie II wojnie światowej w zamku stacjonował oddział SS, część pomieszczeń zaadaptowano na więzienie. Z kolei w okresie normalizacji Sovinec stał się jedną z „ostoi wolności”, w której wystawiano dzieła zakazanych czeskich artystów.

Twoje ulubione