Kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pradze

4. 6. 2014

Czy znasz najpiękniejszy kościół nowoczesny w Pradze? Stoi on na placu Jiřího z Poděbrad.

Jednymi z najlepszych projektówsłoweńskiego architekta i urbanistę Jožego Plečnika (1872-1957) są właśnie budynki sakralne.

Prawdziwym klejnotem jest zaś kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w praskiej dzielnicy Vinohrady. Przypomina on mityczne budowle starożytnego Egiptu. Wnętrze świątyni obłożone drewnem symbolizuje pewność i bezpieczeństwo Arki Noego. Dzwonnica z miedzianą kopułą i krzyżem stanowi charakterystyczny element praskiej panoramy, widać ją nawet z Zamku Praskiego, któremu ostateczną postać nadał zresztą sam Plečnik.

Twoje ulubione