Muzeum Czech Wschodnich w Hradcu Kralove

30. 4. 2013

Słynną bitwę pod Sadową przypomnicie sobie w Muzeum Czech Wschodnich w Hradcu Kralove

Muzeum mieści się na Nabrzeżu Elżbiety (Eliščino nábřeží) w monumentalnym budynku, zbudowanym wg projektu przez architekta J. Kotěry w latach 1909-1912. Można w nim zobaczyć kolekcje: przyrodniczą, archeologiczną, sztuki użytkowej, etnograficzną, numizmatyczną i  historyczną od prehistorii do współczesności.

Na wystawie poświęconej historii Hradca Kralove warto zobaczyć trzy atrakcyjne modele – model przedstawiający wygląd miasta przed 1420 r., model ukazujący Hradec Kralove jako wojskową twierdzę w 1865 r., i model trzeci przedstawiający miasto na przełomie XIX i XX w. Częścią Muzeum Czech Wschodnich jest Miejsce pamięci bitwy 1866 pod Sadową (Památník bitvy 1866 na Chlumu). Tamtejsza wystawa upamiętnia prusko-austriacką bitwę, która się rozegrała w pobliżu Hradca Kralove 3.07.1866.

Twoje ulubione