Czeska Centrala Ruchu Turystycznego – CzechTourism

Czeska Centrala Ruchu Turystycznego, organizacja dotowana z budżetu państwa, została założona w roku 1993 w celu promocji Republiki Czeskiej w kraju i za granicą jako atrakcyjnego celu podróży. Jej działalność w znaczący sposób wspomagają czeskie regiony turystyczne, miasta i gminy oraz podmioty gospodarcze. Organizacja podlega Ministerstwu Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej. Od 1 sierpnia 2003 roku jej oficjalna nazwa brzmi Czeska Centrala Ruchu Turystycznego.

 

Współpraca z mediami:

 

  • Cennym źródłem informacji, zarówno dla dziennikarzy, jak i szerokiej publiczności, są strony internetowe www.CzechTourism.com, na których znajdziemy wiarygodne informacje o Republice Czeskiej.

 

  • Republika Czeska promuje się także za pośrednictwem Europejskiej Komisji Turystyki (ETC) na stronach www.visiteurope.com.

 

  • Agencja publikuje informacje prasowe dotyczące aktualnych wydarzeń z dziedziny turystyki, kultury i sportu. Informacje są wysyłane do dziennikarzy drogą mailową w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, polskim i rosyjskim. Dostępne są one także na stronie internetowej www.CzechTourism.com.

 

  • Oprócz informacji prasowych, CzechTourism opracowuje co miesiąc Newsletter w wersji elektronicznej z informacjami o wydarzeniach w turystyce, sporcie, kulturze i transporcie. Osoby zainteresowane otrzymywaniem Newslettera mogą zarejestrować się na stronie  www.CzechTourism.com.

 

 

  • Katalog internetowy www.kudyznudy.cz pomaga w znalezieniu atrakcji turystycznych w poszczególnych regionach Republiki Czeskiej.

 

  • Tradycyjnej kuchni czeskiej jest poświęcony portal www.czechspecials.cz (czeska, angielska, rosyjska, niemiecka i polska wersja)

 

  • Dla dziennikarzy, ekip filmowych i touroperatorów CzechTourism organizuje indywidualne i zbiorowe press i fam tripy.
Twoje ulubione