Transport Transport 1
Prague trams and metro Prague trams and metro www.dpp.cz 2
2013-01-21

Transport

Republika Czeska jest jednym z głównych punktów tranzytowych w Europie. Największe czeskie lotnisko to międzynarodowe lotnisko w Pradze-Ruzyně, które w roku 2012 zmieniło nazwę na Port lotniczy Praga im. Václava Havla

Oficjalna strona lotniska znajduje się tutaj.

Na lotnisko można dojechać samochodem osobowym drogą ekspresową R7 lub jedną z linii komunikacji publicznej, których wykaz można znaleźć tutaj.

Głównymi czeskimi liniami lotniczymi są České aerolinie (ČSA), które należą do dużych europejskich przedsiębiorstw lotniczych. Loty krajowe odbywają się na linii Morawy – Czechy (na przykład z Ostrawy do Pragi), większość realizowanych lotów stanowią jednak loty międzynarodowe.

Pociągi i autobusy dalekobieżne

Republika Czeska posiada jedną z najgęstszych sieci kolejowych w Europie oraz rozbudowany system publicznego transportu autobusowego. Połączenia autobusowe i kolejowe są niezawodne.

Transport kolejowy zapewniają zarówno przedsiębiorstwa państwowe, jak i prywatne, transport autobusowy realizuje szereg przewoźników prywatnych.

Rozkłady jazdy pociągów i autobusów wraz z ich wzajemnymi kombinacjami z miejską komunikacją publiczną można znaleźć tutaj.

Transport samochodowy

Drogi lądowe w Republice Czeskiej dzielą się na autostrady, drogi, drogi lokalne i drogi dojazdowe. Na mapach Republiki Czeskiej rodzaj drogi oznaczany jest literą D, R lub S, gdzie D oznacza autostradę, R drogę ekspresową, a S drogę.

Autostrad w Republice Czeskiej jest w sumie sześć, najstarszą i najważniejszą z nich jest autostrada D1 łącząca Pragę i Brno. Mapę sieci autostradowej w Republice Czeskiej można znaleźć tutaj.

Oprócz stacji benzynowych w Republice Czeskiej znajduje się prawie 900 stacji LPG i około 40 stacji CNG Rozrasta się także sieć stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Potrzebne dokumenty

 • prawo jazdy (europejskie lub międzynarodowe)
 • dokument tożsamości (UE) lub paszport
 • dokumenty pojazdu (dowód rejestracyjny, ubezpieczenie OC, zielona karta)

Podstawowe przepisy drogowe

 • obowiązuje ruch prawostronny
 • istnieje obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa podczas jazdy
 • przez cały rok obowiązkowe jest włączanie świateł
 • dzieci (poniżej 150 cm wzrostu) powinny być zapięte na foteliku samochodowym
 • maksymalna dozwolona prędkość na autostradzie wynosi 130 km/godz., poza terenem zabudowanym 90 km/godz., a na terenie zabudowanym 50 km/godz.
 • pieszy na przejściu ma zawsze pierwszeństwo
 • podczas jazdy nie wolno trzymać w ręce telefonu komórkowego, rozmowy można prowadzić wyłącznie z użyciem zestawu głośnomówiącego
 • dozwolony poziom alkoholu w krwi wynosi zero promila
 • od początku listopada do końca marca samochód powinien mieć opony zimowe, jeżeli droga pokryta jest śniegiem, lodem lub szronem lub jeżeli z uwagi na warunki atmosferyczne można zakładać, że podczas jazdy może zacząć padać śnieg lub wystąpić mróz

Opłaty, opłaty drogowe

Podczas korzystania z autostrad samochody osobowe powinny mieć na przedniej szybie przyklejoną winietę, która stanowi potwierdzenie dokonania opłaty za korzystanie z autostrad. Winietę można kupić na każdej stacji benzynowej. Roczny znaczek dla pojazdów do 3,5t kosztuje 1 500 CZK, miesięczny znaczek 440 CZK, a znaczek dziesięciodniowy 310 CZK.

Pojazdy o masie powyżej 3,5t podlegają trybowi opłaty elektronicznej i powinny być wyposażone w specjalne jednostki pokładowe. Bliższe informacje można znaleźć tutaj.

Parkowanie w dużych miastach

System parkowania każde duże miasto rozwiązuje w inny sposób. Zwłaszcza w centrach miast kierowcy zobowiązani są do parkowania wyłącznie na wyznaczonych parkingach, gdzie za parking w większości przypadków trzeba płacić. Parkingi bywają z reguły wyposażone w automaty, niektóre miasta przyłączyły się do systemu parkowania za pośrednictwem wiadomości sms. Przed wizytą w konkretnym mieście, w którym można spodziewać się problemów z parkowaniem, należy w związku z tym uprzednio sprawdzić, jaki system działa właśnie w tym miejscu. Informacje można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych miast.

Czy i na jak długo można w danym miejscu zaparkować określają także znaki informacyjne. W przypadku naruszenia zasad może się zdarzyć, że samochód zostanie odholowany z miejsca, w którym został pozostawiony, lub zapłacą Państwo wysoką karę za parkowanie w niedozwolonym miejscu.

W sytuacji związanej z odholowaniem pojazdu należy każdorazowo zwrócić się do policji. W przypadku stwierdzenia, że Państwa samochód nie znajduje się tam, gdzie był pozostawiony, należy zadzwonić na numer policji państwowej 158 lub policji miejskiej 156.

Wypadki

W Republice Czeskiej obowiązuje zasada, że w przypadku, gdy szkoda powstała na pojazdach biorących udział w wypadku wraz z transportowanym ładunkiem jest mniejsza niż 100 000 CZK (i jeżeli uczestnicy dojdą do porozumienia w kwestii winnego wypadku), nie trzeba wzywać policji. Należy jednak sporządzić protokół o wypadku drogowym na specjalnym formularzu (mowa o ujednoliconym europejskim formularzu „Protokół wypadku drogowego”, który udostępni Państwa towarzystwo ubezpieczeniowe). Następnie obydwaj uczestnicy wypadku powinni zgłosić wypadek w swoim towarzystwie ubezpieczeniowym.

W przypadku, gdy szkoda jest większa lub miał miejsce uraz lub uszkodzenie mienia osoby trzeciej, względnie mienia publicznego, należy zawsze wezwać policję. Obowiązkiem jest udzielenie koniecznej pomocy ofiarom i oznaczenie miejsca wypadku.

Miejska komunikacja publiczna

System komunikacji publicznej w dużych miastach zapewniają tramwaje, autobusy, trolejbusy lub metro, które działają w ramach lokalnych przedsiębiorstw komunikacyjnych. Dostępne są bilety jednorazowe na poszczególne przejazdy. W przypadku dłuższego pobytu można rozważyć zakup korzystniejszego cenowo biletu dziennego, dwudniowego lub tygodniowego lub opłacanych z góry biletów długoterminowych.

W niektórych miastach bilety można kupić, wysyłając sms, w automatach na przystankach lub bezpośrednio u kierującego pojazdem. Bilety są powszechnie dostępne także w kolekturach przedsiębiorstw transportowych oraz w kioskach z artykułami tytoniowymi i prasą.

Więcej informacji