Time and climate Time and climate 1
2012-06-25

Czas i klimat w Republice Czeskiej

W Republice Czeskiej w materiałach prasowych i na zegarach elektronicznych używa się zazwyczaj czasu 24-godzinnego.

W języku potocznym lub w nawiązaniu do klasycznego zegara ze wskazówkami stosuje się także format 12-godzinny.

Tydzień rozpoczyna się w poniedziałek i kończy w niedzielę. Soboty i niedziele są dniami wolnymi od pracy.

Na terytorium całej Republiki Czeskiej obowiązuje strefa czasowa GMT (UTC) +1, a zatem CET (+0). Stosuje się czas zimowy i letni. Podczas gdy w ostatnią niedzielę marca o godzinie 2:00 CET zegar przesuwa się na godzinę 3:00 CEST, w ostatnią niedzielę października wskazówki są ponownie przesuwane z powrotem z godziny 3:00 CEST na 2:00 CET. Czas letni (o godzinę późniejszy) obowiązuje tu zatem mniej więcej od kwietnia do października.

Klimat i pogoda

Republika Czeska, podobnie jak inne kraje środkowoeuropejskie, ma umiarkowany klimat, w którym występują cztery pory roku. Podobnie jak w całej północnej strefie umiarkowanej na początku roku przeważa chłodna zima, zazwyczaj z opadami śniegu, lata bywają ciepłe bez ekstremalnych wahań temperatury.

Szczegółowe informacje o klimacie Republiki Czeskiej oraz aktualną prognozę pogody można znaleźć tutaj.