Health service Health service 1
2013-01-21

Opieka zdrowotna i ubezpieczenie zdrowotne

W Republice Czeskiej funkcjonują państwowe i prywatne zakłady opieki zdrowotnej.

Większość z nich ma zawartą umowę z zakładem ubezpieczeń o świadczeniu i finansowaniu opieki zdrowotnej i zapewnia ubezpieczonym pacjentom konieczną opiekę wyłącznie za ustaloną w ustawach opłatę własną; dotyczy to obywateli UE, Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu posiadających Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego

Pierwsza pomoc, pogotowie ratunkowe

Opieka zdrowotna jest zapewniana także w przypadku nagłego zachorowania lub urazu w czasie poza godzinami przyjęć w przychodniach na oddziałach ratunkowych w szpitalach.

W przypadku nagłych ciężkich zachorowań, kiedy pacjent nie może sam dostać się do lekarza i kiedy konieczna jest szybka pomoc, należy wezwać pogotowie ratunkowe pod numerem alarmowym 112.

Apteki

Leki na grypę czy przeziębienie oraz podobne preparaty można kupić bez recepty, inne leki wydaje się z przepisu lekarza.

Recepta z oddziału ratunkowego jest ważna w dniu wydania i kolejnego dnia, recepta na antybiotyki jest ważna przez trzy dni, wszystkie pozostałe recepty są ważne tydzień.

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców z Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Aby móc korzystać z opieki zdrowotnej w Republice Czeskiej, konieczna jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EHIC). W przypadku korzystania ze świadczeń zakładu opieki zdrowotnej w Republice Czeskiej potwierdza ona, że pacjent jest ubezpieczony, a koszty jego opieki zdrowotnej pokryje jego zakład ubezpieczeń.

Ubezpieczony jednego państwa członkowskiego UE na terytorium innego państwa członkowskiego ma jednak prawo wyłącznie do koniecznej opieki zdrowotnej z uwzględnieniem charakteru choroby i przewidywanej długości pobytu. Zakład ubezpieczeń na podstawie karty nie pokrywa niczego, co wykracza poza zakres koniecznej opieki, nie pokrywa także opłaty własnej ustalonej w lokalnych przepisach.

Rada: Przed podróżą warto zawrzeć dodatkowe ubezpieczenie komercyjne, które może pokryć te opłaty.

Ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców z państw poza UE

W przypadku, gdy nie posiadają Państwo stałego adresu w UE, powinni Państwo wykupić ubezpieczenie komercyjne. W przypadku, gdy nie będą go Państwo posiadać, będziecie musieli za wszelką opiekę zdrowotną płacić na miejscu gotówką.