Entrance to the Czech Republic Entrance to the Czech Republic 1
2012-06-25

Wjazd do Republiki Czeskiej i kontyngenty taryfowe

Republika Czeska jest członkiem Unii Europejskiej

Obywatele krajów UE, Islandii, Norwegii, Liechtensteinu i Szwajcarii mogą tymczasowo przebywać na terytorium Republiki Czeskiej bez jakichkolwiek pozwoleń na podstawie dokumentu podróży lub dokumentu tożsamości. Dla tej grupy istnieje jednak obowiązek zgłoszeniowy w przypadku pobytu dłuższego niż 3 miesiące. Należy zgłosić się we właściwym inspektoracie policji dla cudzoziemców.

Obywatelom państw, z którymi zawarte zostało porozumienie o ruchu bezwizowym, wystarczy paszport. Wykaz takich państw znajduje się tutaj.

Obywatele niektórych państw potrzebują wiz, by wjechać na terytorium Republiki Czeskiej. Wykaz państw z obowiązkiem wizowym znajduje się tutaj.

Podróżowanie ze zwierzętami

Chcąc podróżować do Republiki Czeskiej z psami, kotami i fretkami, należy posiadać:

  • Paszport dla małych zwierząt, a zatem jednolity dokument dla całej UE, który wystawi weterynarz.
  • Warunkiem wydania paszportu jest oznaczenie zwierzęcia – zwierzę powinno być oznaczone za pomocą tatuażu (czytelnego), od roku 2011 obowiązkowe jest oznaczenie chipem elektronicznym. Zabieg wykonuje lekarz weterynarii.
  • Zwierzę powinno zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, pierwsze szczepienie powinno zatem nastąpić po trzecim miesiącu życia.

Kontyngenty taryfowe

Z dniem wejścia Republiki Czeskiej do UE zakończyły się kontrole celne na granicach państwowych, kontrole pozostały wyłącznie na zewnętrznych granicach UE. W związku z tym z kontrolami można spotkać się tylko na lotniskach międzynarodowych.

Zwolnienie towarów wwiezionych do UE z cła, VAT i podatku akcyzowego dotyczy towarów przywożonych okazjonalnie na osobiste potrzeby.

Informacje o tym, co i w jakiej ilości można wwieźć do Republiki Czeskiej i który towar jest zwolniony z cła, VAT i podatku akcyzowego można znaleźć tutaj.