Foto: David Marvan1

Počet slovenských turistov sa zvýšil o 7 %

Počet slovenských turistov sa v prvom štvrťroku zvýšil o 7 %

V prvom štvrťroku prišlo do Česka celkom 1,4 milióna zahraničných turistov, čo predstavuje nárast o 1,6 percenta oproti rovnakému obdobiu v minulom roku. Vyplýva to z údajov o návštevnosti hromadných ubytovacích zariadení, ktoré zverejnil Český štatistický úrad.

V prvom štvrťroku bol zaznamenaný nárast príjazdov turistov z Poľska (+ 10 %), zo Slovenska (+ 7 %) aj z Veľkej Británie (+ 4 %). Z mimoeurópskych trhov rástla Čína (+ 6 %) a predovšetkým Južná Kórea (+ 43 %). Juhokórejských turistov dokonca prišlo viac ako turistov z Číny.

Ruských turistov prišlo v prvom štvrťroku celkom 184-tisíc, čo predstavuje medziročný nárast 3 %. V minulých rokoch však príjazdy ruských turistov rástli oveľa rýchlejšie. Medzi rokmi 2012 a 2013 sa napríklad počet príjazdov ruských turistov zvýšil o celých 10 %. „Do príjazdov z Ruska sa v prvom štvrťroku premietla najmä devalvácia rubľa, ktorá zdražila zájazdy do Česka. Dôsledky rusko-ukrajinskej krízy ale silne pocítime v druhom štvrťroku,“ uviedol Rostislav Vondruška, generálny riaditeľ agentúry CzechTourism. Napriek tomu, že sa príjazdy ruských turistov zatiaľ iba spomalili, v prípade ďalšieho vyhrocovania konfliktu by mohli začať klesať.

Počet turistov z Nemecka dosiahol v prvom štvrťroku celkom 293-tisíc a oproti predchádzajúcemu roku sa prakticky nezmenil. Počty prenocovaní zahraničných turistov v prvom štvrťroku tiež stagnovali – dosiahli celkovo hodnoty 4,3 milióna.