1
2

Kampaň Česko – zem príbehov

Kampaň Česko – zem príbehov práve prebieha na televíznych obrazovkách

Agentúra CzechTourism realizuje v tomto roku televíznu kampaň, v rámci ktorej nasadila na vybraných televíznych staniciach spoty v dĺžke 30 sekúnd. Tieto spoty propagujú wellness a aktívnu dovolenku v Českej republike.

Cieľom televíznej kampane je zvýšiť spontánne povedomie o Českej republike ako turistickej destinácii, aby si ľudia vytvorili pozitívne asociácie s Českom ako krajinou príbehov.

Kampaň „Česko – zem príbehov“ je v súčasnosti kľúčovým projektom agentúry CzechTourism, ktorý propaguje Česko ako zaujímavú destináciu cestovného ruchu. Kampaň je predeterminovaná platnou Marketingovou koncepciou a marketingovými plánmi agentúry – systémovo zapadá do komplexnej propagácie ČR z pohľadu DCR a destinácie cestovného ruchu v zahraničí. V rámci mediaplánu sa v období 1. 5. 2014 – 30. 6. 2014 predpokladá odvysielanie spotov na približne 20 českých a slovenských televíznych kanáloch.

Okrem toho na Slovensku budú odvysielané tieto spoty aj počas Art Film Festu v Trenčianskych Tepliciach a Trenčíne, kde ich môžu návštevníci vidieť pred tromi českými filmami. Agentúra CzechTourism bude mať na festivale aj vlastný stánok, pričom prospekty o Česku si budú môcť návštevníci zobrať tiež na ďalších miestach – na pultoch, kde im budú k dispozícii, keď pôjdu na film.