Jindřichův Hradec - chateau Jindřichův Hradec - chateau Ladislav Renner 1
Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec Ladislav Renner 2
Jindřichův Hradec - chateau Jindřichův Hradec - chateau © Národní památkový ústav 3
Jindřichův Hradec - Rondel Music pavilion Jindřichův Hradec - Rondel Music pavilion Ladislav Renner 4
Jindřichův Hradec - chateau Jindřichův Hradec - chateau Ladislav Renner 5
Jindřichův Hradec - narrow-gauge railway Jindřichův Hradec - narrow-gauge railway Ladislav Renner 6
7
 

因得日赫赫拉德茨

请来因得日赫赫拉德茨寻找白衣女

长久以来优雅的文艺复兴城堡倒影在外盖尔池塘的水面上, 这就是城市标志. 杰出的地理位置在贸易的十字路口上有助于快和有利的国际贸易发展. 由于长久的传统和建筑以及艺术名胜古迹因得日赫赫拉德茨变成了频繁社会和文化中心。

更多信息

欲了解更多信息请联系: Information Center
Jindřichův Hradec, Panská ul. 136/I
+420384363546
info@jh.cz
www.infocentrum.jh.cz

www.zamek-jindrichuvhradec.eu

 

住宿

法兰克院子,因德日赫赫拉德茨

南波希米亚
在风景如画的捷克南部地区有一家名为法兰克院子的酒店。酒店餐厅所供应的捷克传统烤肉、家乡面、新鲜沙拉以及其他一些菜品都深受食客们的欢迎。在这里您可以品尝到做法独特、配料讲究的鸡肉美食。

Sv. Kateřina 圣凯瑟琳酒店

摩拉维亚和西里西亚
您是不是一直在马不停蹄地工作?有处理不完的会议、电话、电子邮件?您没有自己的时间?您需要暂时停下来并重新储存能量。Sv. Kateřina圣凯瑟琳的完备的酒店体系为您提供健康的生活方式,在大自然中瘦身、运动、居住。这里有安静舒适...

百威酒店,捷克布杰约维采

南波希米亚
Budweis酒店位于Českých Budějovic(捷克布杰约维采)中心区,其历史可以追溯到14世纪。酒店餐厅供应许多捷克或者地区特色美食,其中一道名为grenadýrmarš特色菜,简单而又美味,特别是这道菜在其他餐厅一...