1
Baťa Canal Baťa Canal Vladimír Kubík 2
Baťa Canal - cycling Baťa Canal - cycling Vladimír Kubík 3
Baťa Canal Baťa Canal Vladimír Kubík 4
Moravian Slovakian motif Moravian Slovakian motif Vladimír Kubík 5
Buchlov Castle Buchlov Castle 6
Buchlovice Chateau Buchlovice Chateau fotobanka CzechTourism 7
 

在巴塔运河边骑自行车

享受在巴塔运河边骑自行车

历史悠久环绕巴塔运河边的单车路径是热门的旅游景点之一。地形十分适合,也适合年龄最小的自行车者。路线连接克罗梅日什(Kroměříž)和霍多宁(Hodonín)大约80公里的路程,并提供大量的旅游景点。您可走一趟纳帕耶德拉,蓝镇或乌赫尔堡。

地址

Kroměříž
Uherské Hradiště
Hodonín

GPS: 48.954748254033625, 17.37217426300049

电话

+420 518 325 330

ic@batacanal.cz

www.batacanal.cz

更多信息

www.zamek-buchlovice.cz
www.hrad-buchlov.cz
www.europe-bike-tours.eu
 

5月 26, 20175月 28, 2017

Vlčnov

斯洛发茨科民俗节日,充满色彩、民间服饰和地区特色!
斯洛发茨科民俗节日,充满色彩、民间服饰和地区特色!
 

住宿