Villa Tugendhat Villa Tugendhat © David Židlický 1
Villa Tugendhat - interior Villa Tugendhat - interior © David Židlický 2
Villa Tugendhat - interior Villa Tugendhat - interior © David Židlický 3
Villa Tugendhat - interior Villa Tugendhat - interior © David Židlický 4
Villa Tugendhat - interior Villa Tugendhat - interior © David Židlický 5
Villa Tugendhat - interior Villa Tugendhat - interior © David Židlický 6
Villa Tugendhat - interior Villa Tugendhat - interior © David Židlický 7
 

图根哈特别墅

图根哈特别墅注定见证了现代住宅的诞生以及曾经居住在那里的人们的悲惨命运。

这座别墅的设计者是著名的德国建筑师密斯·凡·德罗。直到今天,它仍被誉为世界上最重要的四大别墅之一。鉴于它的艺术价值,这个现在建筑设计的瑰宝也被载入了联合国教科文组织的世界文化遗产名册。

地址

Černopolní 45
613 00 Brno

GPS: 49.207224, 16.616002

电话

+420 515 511 015

info@tugendhat.eu

www.tugendhat.eu

开放时间

Show opening hours

Hide opening hours

更多信息

欲了解更多信息请联系: Information Center “Under the Crocodile”
Radnická 8
+420542427150
info@ticbrno.cz
ticbrno.cz/en

Entry fees

Show entry fees

Standard fee: 300 Kč

Children fee: 180 Kč

Family fee: 690 Kč

Senior fee: 180 Kč

Student fee: 180 Kč

Hide entry fees
十一月 28, 2015十二月 23, 2015

Brno

根据传统,布尔诺自由广场上的圣诞树在降临节第一主日之前的最后一个星期五被点亮!
根据传统,布尔诺自由广场上的圣诞树在降临节第一主日之前的最后一个星期五被点亮!
八月 19, 2016八月 21, 2016

Autodrom Brno
布尔诺摩托车大奖赛是捷克最盛大的体育赛事之一。
布尔诺摩托车大奖赛是捷克最盛大的体育赛事之一。
 

住宿

麦芽坊大酒店 ,黑山

摩拉维亚和西里西亚
喜爱啤酒的您也想享受一下啤酒浴吗?既是对那些不喜欢啤酒的人群来说,啤酒浴也是非常有益健康的。您可以在生产与其同名啤酒的Černé Hoře黑山体验一下啤酒浴的疗效。曾经是啤酒厂所在地的地方,现如今已建成四星级的Sladovna麦...