1
2
Jemničtě ChateauJemničtě Chateau3
Červená Lhota ChateauČervená Lhota Chateau4
Loučeň ChateauLoučeň Chateau5
6
PetřínPetřín7

去哪里野餐

充满能量和阳光的天气吸引您走进大自然吗?为什么不走出去,享受美妙的野餐?

在城堡花园的浪漫角落里,百年古树的阴影下,坐在软软的垫子上品味美食,享受宁静,消磨时光。许多城堡和餐厅都有野餐菜单,足以使您的伴侣、孩子或朋友感兴趣。您的美妙主意肯定会赢得赞同!

 

住宿