Wellness hen party Wellness hen party 1
Wellness hen party Wellness hen party 2
Wellness hen party Wellness hen party 3
Wellness hen party Wellness hen party 4
5

妇女健美聚会

享受妇女健美会所

觉得全身疲倦吗?想要减肥几斤、摆脱橘皮组织、照亮疲惫皮肤或只想舒适放松地享受按摩和香浴吗?是吗?那么带最好的女朋友、妈妈或女儿一起到捷克温泉和健身度假区来吧!来过一个让您感到无比舒适的梦幻般妇女健美聚会。任凭您选择!

 

住宿