1
Šumava - Black LakeŠumava - Black Lake2
Šumava - Chalupská slaťŠumava - Chalupská slaťIvanka Čištínová3
ŠumavaŠumavaIvanka Čištínová4
River VydraRiver Vydra5
Šumava - Prášil LakeŠumava - Prášil Lakefotobanka CzechTourism6
Šumava - Schwarzenberg Shipping CanalŠumava - Schwarzenberg Shipping Canalfotobanka CzechTourism7
Lipno - skating trackLipno - skating trackfotobanka CzechTourism8

夏季的舒马瓦山区

舒马瓦山脉—— 原始自然千变万化

无边无际的原始森林、清澈透明的冰川湖泊、边境漫长的高山平原、狂野的河流和雾气朦胧的神秘沼泽,这就是位于捷克和德国边界的舒马瓦山脉。独特的地位和大片森林给了它“欧洲绿色屋顶”之美称。

更多信息

www.npsumava.cz

 

住宿