Golf Resort KonopištěGolf Resort Konopištěfotobanka CzechTourism1
Golf Resort KarlštejnGolf Resort Karlštejnfotobanka CzechTourism2
Albatross Golf ResortAlbatross Golf ResortAlbatross Golf Resort3

布拉格和高尔夫

何不去布拉格打高尔夫球?

大家都知道去布拉格要观赏建筑在布拉格打高尔夫球也能够提高自己的高尔夫球水平绅士运动迷千万不要错过去布拉格附近打高尔夫球的良机。

 

住宿