Krušné Mountains - Komáří vížka Krušné Mountains - Komáří vížka Jan Watzek 1
Krušné Mountains - Klínovec Krušné Mountains - Klínovec Radovan Smokoň 2
Krušné Mountains - Komáří vížka Krušné Mountains - Komáří vížka Jan Watzek 3
Mountains Mountains Jan Watzek 4
5
6
7

冬季的克鲁什涅山脉

您将爱上克鲁什涅山脉的冬天!

捷克与德国的国界上有一座为冬季舒适休闲度假的山脉。克鲁什涅山脉不仅提供速降及越野滑雪运动,而且提供该地与开采银矿有关的浪漫历史。加上年年有足够的雪量以及全球闻名的温泉城镇,使人们不想坐失良机,纷纷慕名而来。

更多信息

www.krusnehory.eu

 

住宿