Karlovy Vary - First Beer Spa Karlovy Vary - First Beer Spa První Pivní Lázně Karlovy Vary 1
Karlovy Vary - First Beer Spa Karlovy Vary - First Beer Spa První Pivní Lázně Karlovy Vary 2
Wine Spa Wine Spa 3
Karlovy Vary - First Beer Spa Karlovy Vary - First Beer Spa První Pivní Lázně Karlovy Vary 4
Wine Spa Wine Spa 5

啤酒以及葡萄酒浴室

参观啤酒以及葡萄酒浴室使您有五种高兴的感觉

捷克共和国以啤酒及葡萄酒为国宝。全国的人都认为捷克啤酒是世界上最好喝的。同样摩拉维亚葡萄酒的声誉年年上升,并其质量和美味使捷克开始成为葡萄酒先进强国之一。啤酒和葡萄酒的实用范围比人们能够想象的更宽。邀请您体验十分满足的感觉,享受香满全身的啤酒及葡萄酒浴!

 

住宿